Vítejte na našem webu

  Pokoj vám všem

Lidé jsou Bohem povoláni do Božího království. Ve víře a v následování Ježíše Krista máme věčný život. Proto nepromarněme možnost vstoupit do Božího království, jak říká bible v Židům 4, kapitola/1 verš


Kontakt

KC Logos Poběžovice renata.jalu@centrum.cz