Křesťanské shromáždění probíhá každou neděli od 10:00 hodin do 12:30 hodin
 
     Shromáždění probíhá v prostorách místního komunitního centra PELÍŠEK, ul. náměstí Míru 55, Poběžovice.
 

      Modlitební shromáždění probíhá každou středu od 18:00 hodin v domech našich sourozenců.

      Páteční večery jsou využívané pro společný čas a vyučování Božího slova, taktéž se scházíme po domech našich sourozenců.

 

 

    Vyznání víry

 
  Věříme:
  že Bible byla napsána skrze inspiraci Ducha svatého a je neomylným Slovem Božím.
  že Bible je vzorem pro život a víru svatých.
  že Otec, Syn a Duch svatý jsou jedno, jsou trojjediný Bůh.
  že Ježíš Kristus je ten Jednorozený Syn Boží, který byl u Otce.
  že svatí, kteří jsou znovuzrozeni skrze krev Ježíše, jsou také posvěceni skrze Slovo.
  že Ježíš vstal z mrtvých, byl vzat do nebe, sedí na trůnu a po příchodu Ducha svatého se stal hlavou církve, která se shromažďuje ve jménu Ježíš.
  ve svátostech, křtu a večeři Páně. 
  v působení, darech a ovoci Ducha svatého.
  že se Ježíš Kristus vrátí, aby soudil živé a mrtvé.
  ve vzkříšení svatých a na věčný život.
  že ti, jejichž jména jsou zapsána v knize života, vstoupí do Otcova domu a stráví věčnost s Ježíšem, naším Králem.
 
 
 

 

                 

 

 

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Kontakt

KC Logos Poběžovice renata.jalu@centrum.cz