Shromáždění v Den Páně...jste srdečně zváni :)    

Shromáždění... každou neděli od 10:00 hodin - 12:00 hodin.
 
Kde? - Sborová budova Poběžovice - Slovanská ulice č.219
 

Modlitební shromáždění  

Každou středu od 18:00 hodin - sborová budova.

 

Skupinky

Každý pátek - od 18:00 hodin - scházíme se po domech.
 
 

Vyznání víry

 
Věříme:
že Bible byla napsána skrze inspiraci Ducha svatého a je neomylným Slovem Božím.
že Bible je vzorem pro život a víru svatých.
že Otec, Syn a Duch svatý jsou jedno, jsou trojjediný Bůh.
že Ježíš Kristus je ten Jednorozený Syn Boží, který byl u Otce.
že svatí, kteří jsou znovuzrozeni skrze krev Ježíše, jsou také posvěceni skrze Slovo.
že Ježíš vstal z mrtvých, byl vzat do nebe, sedí na trůnu a po příchodu Ducha svatého se stal hlavou církve, která se shromažďuje ve jménu Ježíš.
ve svátostech, křtu a večeři Páně. 
v působení, darech a ovoci Ducha svatého.
že se Ježíš Kristus vrátí, aby soudil živé a mrtvé.
ve vzkříšení svatých a na věčný život.
že ti, jejichž jména jsou zapsána v knize života, vstoupí do Otcova domu a stráví věčnost s Ježíšem, naším Králem.
 
 
 

 

                 

 

 

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.