O nás

Jsme samostatný křesťanský sbor, který spolupracuje s různými křesťanskými denominacemi, sbory a organizacemi.

Usilujeme o návrat do Bible! Věříme, že Bible je úplné, dokonalé a Bohem inspirované slovo a jako takové tvoří základní pilíř křesťanova života a života církve. Učíme se zkoumat a následovat Bibli.

Laická služba - hnutí laiků (tj. všech členů církve). Laici jsou mocní podporovatelé Boží církve. Zvláště se zaměřujeme na výchovu laických vedoucích.

Hnutí novosmluvní církve - církev Nové Smlouvy ztělesňuje plnost milosti, pravdy a neomezuje Boží moc.

Trváme na svobodě víry a pravdivé analýze Bible a teologie.

Základní motivace

Naplnit Pánovo povolání pro nás a naše sbory (dále společenství)!

Naše identita

Budeme se v rámci jedné apoštolské služby držet spolu jako jeden velký novosmluvní sbor/společenství složené z menších místních sborů. Budeme konat společná shromáždění každé tři měsíce. Jsme na "jedné lodi".

Používáme základní označení "Křesťanské centrum" plus jméno a místo: KC Logos Plzeň, KC Logos Holýšov, KC Logos Horšovský Týn, KC Bozi Volanie v Doveru, KC Bozi Volanie ve Folkestone a KC Fountain Gate Chapel v Hamburku.

Stojíme a pracujeme na biblickém základě Kristo-centrální teologie.

Naše cíle

 1. Celkový rozvoj našich sborů
  • Rozvoj služebností podle Božího povolání a rozvoj služeb podle talentů a darů - Efezským 4:11-13, 1 Korintským 12:4-31
  • Společný celkový rozvoj všech - Efezským 4:15-16
 2. Zasáhnout Západní Čechy skrze zakládání nových místních sborů (např. Stříbro, Rokycany, Dobřany, Klatovy, Přeštice, Stod, Staňkov, Kdyně, Domažlice, Tachov atd.)
  • Podle kultury a mentality lidí v ČR a v Evropě není pro zasahování společnosti tak efektivní vytvořit jeden velký sbor v jednom místě, ale raději více sborů na různých místech.
  • Připravovat služebníky, vedoucí, pomocníky pastorů a zakládat skupinky na nových místech jako základ pro založení nových místních sborů. 
 3. Misijní práce na Severní Moravě (např. Ostrava, Frýdek-Místek) a v jiných národech
  • Pomáhat sborům v Evropě se rozvíjet novosmluvním směrem na základě Kristo-centrální teologie.
  • Organizování seminářů, konferencí, institutů (např. Logos Bible Institute pracuje v ČR, Polsku, Bulharsku, Srbsku a VB) a zakládání biblických škol pro přípravu sborových vedoucích, služebníků a misionářů. 
  • Pomoc v zakládání nových sborů a zakládání vlastních sborů na Severní Moravě a v zahraničí
  • Návštěvy a organizování lokálních akcí
  • Šíření literatury
  • Organizování cest do Koreje a USA
  • Příprava a vyslání misionářů

Apoštol

 • Má zodpovědnost za misijní službu ve všech spolupracujících státech a zodpovídá se hlavní misijní komisi.
 • Získává vizi a inspiraci od Boha, udává směr.
 • Vyučuje a pomáhá pastorům v každém státě, vytváří mezi nimi zdravou týmovou spolupráci.
 • Dohlíží na službu pastorů a pomocníka apoštola.
 • V případě problému a potřeby zasáhne a udělá potřebné změny místo pastora
 •  
 • Místní pastor
 •  
 • Má plnou zodpovědnost za svěřené lidi, pastoraci a růst sboru.
 • Vytváří týmovou spolupráci ve svém sboru.
 • Připravuje vedoucí skupinek a zakládá nové skupinky.
 • Podle možností (ale minimálně 1x měsíčně) se schází s vedoucími a vede setkání.
 • Podporuje misijní spolupráci a zapojuje svůj sbor dle možností.
 • Zodpovídá za svojí službu Bohu.

 

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

Kontakt

KC Logos Poběžovice renata.jalu@centrum.cz